Sale!

ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ

฿3,590.00 ฿3,200.00

ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ อันประกอบด้วยวัตถุดิบจากไตของแมวน้ำในพื้นที่ปลอดมลภาวะของประเทศแคนาดา

Wishlist
Wishlist

รายละเอียด

ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ อันประกอบด้วยวัตถุดิบจากไตของแมวน้ำในพื้นที่ปลอดมลภาวะของ
ประเทศแคนาดา ซึ่งมีคุณค่าทางยาสูง เป็นสำคัญ และสมุนไพรจีนที่มีคุณค่าสูงหลายชนิด โดยผ่านการทดลองและผสมสูตร
นับพันนับหมื่นครั้งกว่าจะสำเร็จ ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันและละเอียด
ผลิตภัณฑ์ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ได้สืบสานเจตนารมณ์ “ดีเลิศ ซื่อสัตย์ ดั้งเดิม และปรารถนาดี” ของแบรนด์อี้ฟางถัง สร้าง
สมสรรพคุณอันล้ำเลิศของผลิตภัณฑ์บำรุงไตที่สืบทอดมาจากอดีตกว่าร้อยปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วยการมีไตที่แข็งแรงในขั้นพื้นฐาน ซึ่งแตกต่างกับผลิตภัณฑ์บำรุงไตในลักษณะที่เจาะจงเพียงด้านเดียวที่มีอยู่ทั่วไป
ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ได้อาศัยทฤษฎีว่าด้วยการทำงานเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน และส่งผลต่อกันของอวัยวะภายในร่างกาย
เน้นการบำรุงระบบการทำงานของไต ม้าม และปอดทั้ง 3 ระบบ ซึ่งทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีผลต่อการแก้ไขความเสื่อม
สภาพของไต เสริมประสิทธิภาพการทำงานของม้าม (ผลิตเม็ดเลือด กรองเลือด ทำลายเม็ดเลือดที่หมดอายุ และเป็นแหล่ง
สำรองเลือด) และปอดซึ่งควบคุมระบบหายใจ
เพื่อให้ระบบการทำงานของม้ามและปอดกลับมาสนับสนุนระบบการทำงานของไต ทำให้ไตเปี่ยมด้วยพลัง และส่งผลต่อ
ความกระฉับกระเฉงของร่างกาย แก้ไขปัญหาความเหนื่อยล้าของไตในขั้นพื้นฐาน บรรลุซึ่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายโดย
รวมทั้งภายในและภายนอกให้ดีขึ้น
ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์
ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ผลิตจากสมุนไพรทางธรรมชาติ ส่วนประกอบสำคัญ คือ ไหโก่ว โก๋วจี่ (เก๋ากี้) อี้จื้อ (เอี๊ยะตี่) ซันเย่า
(ซัวเอี๊ยะ) ฉานหย่ง (ฉ่ายย่ง) โย่วกุ้ย (เน็กกุ่ย) ฯลฯ จากการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
ได้ง่าย ปกป้องให้ร่างกายมีสุขภาพดี
ส่วนประกอบสำคัญ:ไหโก่ว โก๋วจี่ อี้จื้อ ซันเย่า ฉานหย่ง โย่วกุ้ย
สารอาหารและปริมาณ:ใน 100 g ประกอบด้วย โพลิแซคคาไรด์ ชนิดหยาบ 250 mg
สรรพคุณ : ต่อต้านความอ่อนเพลียของร่างกาย
บำรุงไตโดยไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย มีผลต่อการต่อต้านความเหนื่อยล้าของไต
บำรุงไตด้วยการเสริมพลังวังชา ป้องกันความเสื่อมของไต
เสริมภูมิต้านทานของร่างกาย ต่อต้านความอ่อนเพลีย ช่วยชะลอความแก่
เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกระดูกและเอ็น ขับภาวะลมและภาวะเย็นในร่างกาย
ไม่เหมาะสำหรับเด็ก
1. ผู้มีภาวะไตอ่อนล้า ไตอ่อนแอ ที่มีอาการเข่าไม่มีแรง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ องคชาตไม่แข็งตัว อาการหลั่งเร็ว เป็นต้น
2. ช่วยประกอบการรักษาผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง แต่สมรรถภาพของไตยังคงปกติอยู่
3. ผู้มีภาวะโลหิตบกพร่อง เช่น โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวน้อยผิดปกติ เป็นต้น
4. เป็นโรคกระดูกพรุน กระดูกงอก และข้อเสื่อม
5. ช่วยปรับดุลยภาพของร่างกายต่อผู้เป็นโรคหลอดเลือดทางหัวใจและสมอง และผู้เป็นเบาหวาน
6. ช่วยปกป้องระบบตับและดี เช่น ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ไขมันพอกตับ และถุงน้ำดีอักเสบ เป็นต้น
7. ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนผิดปกติอันเกิดจากภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อภายใน กระดูกเชิงกรานอักเสบ
เป็นต้น
8. ช่วยให้ผิวพรรณดูสดใส มีน้ำมีนวล ช่วยชะลอความแก่
ท่านรู้ไหมว่า“ไต”ในความหมายของการแพทย์จีนเป็นอย่างไร?
คำว่า“ไต”ตามคำกล่าวของการแพทย์จีน มีขอบเขตความหมายแตกต่างกับ “ไต” ตามคำกล่าวของการแพทย์แผนปัจจุบัน
ซึ่งหมายถึงอวัยวะไตอย่างเดียว แต่ “ไต” ที่การแพทย์จีนกล่าวถึงหมายรวมถึงกลไกการทำงานในร่างกายหลายด้าน
ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และ
ระบบไหลเวียนในร่างกาย เป็นต้น ทฤษฎีพื้นฐานของแพทย์ศาสตร์จีนเห็นว่า ไตเป็นรากฐานแห่งชีวิตของร่างกายคน กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ “รากฐานของร่างกายตั้งแต่ก่อนกำเนิด” ตำราแพทย์จีนเขียนไว้ว่า “ภาวะหยางของอวัยวะต่าง ๆ ล้วนได้รับ
อิทธิพลจากไต ขณะที่ภาวะหยินของอวัยวะต่าง ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลจากไตเช่นกัน” ซึ่งมีความหมายว่า ไตมีหน้าที่ทำงาน
หลายด้าน ระบบต่าง ๆ ของร่างกายต้องพึ่งพาการควบคุมของไต
พลังปราณของไตมีผลสำคัญต่อกระบวนการเติบโต เจริญพันธุ์ แข็งแรงและการเสื่อมสภาพของร่างกาย หากไตมีพลังชี่เพียง
พอร่างกายก็จะอยู่ในภาวะเติบโต เจริญพันธุ์และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรง หากพลังชี่ของไตเสื่อมลงร่างกายก็จะอยู่ในภาวะ
แก่ตัว อ่อนแอ เสื่อมถอย หากพลังชี่ของไตหมดลงก็จะนำไปสู่ความตาย การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันที่เร่งรีบ ความเคร่ง
เครียดเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันและภารกิจการงาน สภาพแวดล้อมของชีวิตในเมืองที่เปลี่ยนไป และผลกระทบที่ได้รับจาก
ปัจจัยลบต่าง ๆ จากอิทธิพลทางวัตถุในมิติสังคมล้วนก่อให้เกิดภาวะไตเหนื่อยล้าได้ทั้งสิ้น ภาวะไตเหนื่อยล้าเกิดจากการทำ
งานเกินกว่ากำลังที่มีอยู่ของไตในเวลานาน หรืออาจเกิดจากการรับประทานยาประเภทก่อให้เกิดภาวะระคายเคืองในระยะ
นานที่เป็นอันตรายสะสมต่อไต ทำให้ร่างกายตกอยู่ในภาวะกลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังที่มีอาการอ่อนเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่า
และแก่ตัวเร็ว ภาวะไตเหนื่อยล้าเป็น “ภาวะ Sub-health” อย่างหนึ่ง หากได้รับการใส่ใจดูแลอย่างทันท่วงที และเกิดผลก็จะ
กลับคืนสู่สภาพแข็งแรงได้ ในทางกลับกัน หากปล่อยปละละเลยไม่ดูแลใส่ใจต่อไปในระยะยาวก็จะนำไปสู่ภาวะไตอ่อนแอ
ถ้าเป็นหนักก็อาจค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่ภาวะไตวายได้
การบำรุงไต ปอดและม้ามทั้ง 3 ระบบพร้อมกัน
ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ประกอบด้วยสมุนไพรไหโก่ว โก๋วจี่ อี้จื้อ ซันเย่า ฉานหย่ง และโย่วกุ้ย เป็นสำคัญ ผ่านการผสมสูตร
ตามหลักผสม เอก โท ตรี จัตวา เพื่อให้ได้สรรพคุณสูงสุดของตัวผสมแต่ละตัว และใช้กรรมวิธีผลิตยาเม็ดที่ผสมผสานการ
ใช้หลักการแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีระดับสูงสมัยใหม่ จึงได้ผลิตภัณฑ์บำรุงไตสีเขียวที่มีประสิทธิภาพเด่นชัด ส่วนผสม
ที่เลือกใช้ในผลิตภัณฑ์นอกจากมีผลในด้านบำรุงเสริมสร้างสมรรถภาพของไตแล้ว ยังคำนึงถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพของ
ม้ามและปอดอีกด้วย เมื่อได้ประโยชน์จากการบำรุงไต ม้าม และปอดรวมกันทั้ง 3 ระบบ ร่างกายก็จะเปี่ยมด้วยพลังชี่ กระปรี้
กระเปร่า สามารถแก้ไขปัญหาภาวะไตอ่อนล้า เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงรอบด้าน โดยมีพื้นฐานจากภายในและสะท้อน
ให้เห็นจากภายนอก
ตามหลักทฤษฎีว่าด้วย “ความสมดุลขององค์รวม” อวัยวะสำคัญภายในทั้ง 5 (หัวใจ ตับ ม้าม ปอด ไต) มิได้เป็นอยู่ของมัน
อย่างโดดเดี่ยว การที่อวัยวะทั้ง 5 จะทำหน้าที่ทางพยาธิสรีระให้ลุล่วงตามปกติ ย่อมปฏิสัมพันธ์กับอวัยวะ เนื้อเยื่อและสิ่งต่าง
ๆ ในร่างกายอื่น ๆ อวัยวะทั้ง 5 ห้ามีความเกี่ยวเนื่องต่อกันและทำปฏิกิริยาเคมี-ฟิสิกส์ต่อกัน ควบคุมซึ่งกันและกัน ยังผลให้
เกิดดุลยภาพแก่ร่างกายโดยรวม ในกระบวนการทำงานประสานกันของระบบไต ม้าม และปอดนั้น ประสิทธิภาพในการทำงาน
ของม้ามและปอด จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของไตอย่างมิอาจแยกจากกันได้ ปอดทำหน้าที่ควบคุมพลังชี่
ขณะที่ไตเป็นรากฐานของพลังชี่ ปอดควบคุมระบบหายใจ
ขณะที่ไตควบคุมการกักเก็บพลังชี่ ลมปราณจะผ่านการหายใจเข้าของปอดลงสู่ไต หากพลังลมปราณจากปอดพร่องลงเป็น
เวลานาน จะมีผลต่อการทำลายพลังชี่ของไต ทำให้ไตสูญเสียการกักเก็บพลังชี่ นอกจากนี้ไตยังทำหน้าที่ควบคุมการกักเก็บ
พลังวังชา เป็นแหล่งพลังวังชามาแต่กำเนิด ม้ามทำหน้าที่ควบคุมในด้านการลำเลียง เป็นแหล่งพลังวังชาหลังกำเนิด ไตและ
ม้ามพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะ “สิ่งที่มาแต่กำเนิดเป็นที่มาของสิ่งที่มีหลังกำเนิด สิ่งที่มีหลังกำเนิดกลับมาธำรงสิ่งที่มาแต่
กำเนิด”
การทำหน้าที่ลำเลียงของม้ามจะต้องพึ่งพาพลังงานจากภาวะหยางของไตจึงจะมีพละกำลังในการทำงาน ส่วนพลังไตจะต้อง
ได้รับพลังหล่อเลี้ยงที่แปรมาจากธัญญาหารและน้ำโดยผ่านกระบวนการลำเลียงของม้าม จึงจะมีความเพียงพอและไม่เสื่อม
ถอย เพื่อนำไปส่งเสริมการเติบโต การเจริญพันธุ์ ตลอดจนการสืบพันธุ์ของร่างกายคน
วัตถุดิบจากสมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ฮานฟาง ตรายูฟางถัง นอกจากมีสรรพคุณในด้านบำรุงไตแล้ว ยังมีสรรพคุณในด้าน
ปรับความสมดุลของปอดและม้ามซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการทำงานของไต จึงทำให้ไตเปี่ยมด้วยพลังชี่ เพียงพอต่อการเสริม
สร้างให้สุขภาพแข็งแรง
ราคาปกติ 3590.00 บาท
พิเศษขายเพียง 3200.00 บาท
บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฮานฟาง ตรายูฟางถัง ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น